شماره روزنامه ۶۰۵۵
|

شعارهای انتخاباتی

شعارهای انتخاباتی

  • وقت حضور کهنه‌کارها

    دنیای اقتصاد: ایران لحظات حساسی را پشت سر می‌گذارد، هم در داخل کشور با برخی مشکلات اقتصادی همچون ناترازی‌ها، تورم و کسری بودجه و تغییرات آب و هوایی مواجه است و هم محیط پیرامونی ایران دچار نوسانات شدید است. جز احتمال گسترش یافتن تنش‌ها در منطقه، افزایش بخت ترامپ برای فتح دوباره کاخ سفید نگرانی‌های بین‌المللی را به‌شدت افزایش داده است. به نظر می‌رسد ایران در این برهه زمانی خاص بیش از هر چیز به رئیس‌جمهوری باتجربه و با کارنامه اجرایی مشخص نیاز داشته باشد.
۱
بیشتر