شماره روزنامه ۶۰۳۶
|

شرکت میسیز

شرکت میسیز

  • جدال «ساعتی» در شرکت‌ها

    هفته گذشته، شرکت فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای «میسیز» در ایمیلی به کارکنان «ترکیبی» خود هشدار داد که اگر دو روز در هفته در محل کار حاضر نشوند، با پیامدهایی از جمله اخراج مواجه خواهند شد. این سیاست جدید که از سیزدهم مه اجرایی خواهد شد، تعداد زیادی از کارکنان شرکت در حوزه‌‌‌های مختلف از جمله بازاریابی و امور مشتریان را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. طی ماه‌‌‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌های آمریکایی گفته‌‌‌اند که مایلند به روال سابق، یعنی پیش از کرونا بازگردند. شرکت‌های اروپایی نیز از این قاعده مستثنی…
۱
بیشتر