شماره روزنامه ۶۰۱۹
|

شاخص تولید قطعه سازی

شاخص تولید قطعه سازی

  • قطعه‌سازی بایکوت شد؟

    دنیای اقتصاد: گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در آبان‌ماه «خودرو و قطعات» بیشترین تاثیر را در افت شاخص تولید و فروش صنایع بورسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ایفا کرده‌اند. بازوی پژوهشی مجلس مطابق هر ماه گزارشی تحت عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن» تهیه کرده که در آن تولید و فروش صنایع بورسی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. مطابق این گزارش در ماه میانی پاییز امسال «خودرو و قطعات» در کنار صنایع «کاشی و سرامیک» و «صنایع شیمیایی» بیشترین میزان افت تولید و فروش را نسبت…
۱
بیشتر