شماره روزنامه ۶۰۵۶
|

سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار

سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار

  • اهداف توسعه‌‌‌ای سپرده‌‌‌گذاری مرکزی در سال ۱۴۰۳

    محمد باغستانی، مدیرعامل سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با بیان اینکه حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اهداف ویژه در همه فعالیت‌‌‌های شرکت عملیاتی شده است، اظهار کرد: بر همین اساس کمیته‌‌‌های تخصصی زیرمجموعه هیات‌مدیره که شامل «کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت ریسک حاکم بر کسب‌وکار، کمیته فناوری اطلاعات، کمیته انتصابات و جبران خدمات، کمیته صندوق تضمین تسویه، کمیته ساختمان و کمیته پایش ریسک تضامین دریافتی شرکت» است، برای اجرای دقیق حاکمیت شرکتی به عنوان بازوی اجرایی و مشورتی هیات‌مدیره…
۱
بیشتر