شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

سقف بودجه

سقف بودجه

  • صادق باشی، باختی!

    دنیای اقتصاد: بازگشت امتیازات کسر شده از پرسپولیس و سپاهان توسط کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، با واکنش‌های منفی زیادی مواجه شده است. طبیعتا خیلی‌ها پرسیدند خب اگر قرار بود قانون مزبور ضمانت اجرا نداشته باشد، اصلا چرا به تصویب رسید و فدراسیون با آن همه اصرار آن را اجرا کرد؟ به یاد داشته باشیم اوایل تصویب این قانون، مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال به صراحت می‌گفت هر تیمی که سقف بودجه را رعایت نکند، مسابقاتش ۳برصفر به سود رقبا خواهد شد.
۱
بیشتر