شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

سرپرست مدیریت حمل و نقل کیش

سرپرست مدیریت حمل و نقل کیش

  • کیش؛ جزیره‌ی قانونمدار

    سرپرست مدیریت حمل و نقل کیش گفت: تردد موتورهای شارژی فاقد پلاک در جزیره کیش ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
۱
بیشتر