شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

سردار اسکندر مومنی

سردار اسکندر مومنی

  • اسرائیل در یک قدمی پایان حیات خود قراردارد

    مهر: دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پیامی شهادت سردار زاهدی و جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه را تسلیت گفت و بیان کرد که اسرائیل خونخوار به پایان حیات خود نزدیک تر شده است.
۱
بیشتر