شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

سبدهای بیمه‌ای

سبدهای بیمه‌ای

  • تحقق پرتفوی سال گذشته بیمه پارسیان در ۸ ماه

    به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان؛ پرتفوی این شرکت تا پایان آبان ماه سال‌جاری از رقم پرتفوی سال ۱۴۰۱ عبور کرد و به اهداف تعریف شده سال ۱۴۰۲نزدیک‌تر شد. بر اساس این گزارش کل پرتفوی سال ۱۴۰۱ بیمه پارسیان رقمی نزدیک به ۸۰‌هزار میلیارد ریال بود که در پایان آبان ماه سال‌جاری رقم پرتفوی شرکت به بیش از آن رسید که با این حساب، شرکت بیمه پارسیان در ۸ماه سال ۱۴۰۲ از کل پرتفوی سال ۱۴۰۱عبور و به سمت اهداف تعریف شده سال‌جاری حرکت کرده است. بیمه پارسیان با تولید حق بیمه از تمام انواع بیمه‌نامه‌ها و رشته‌های…
۱
بیشتر