شماره روزنامه ۵۸۹۳
|

ساعت آغاز به کار مدارس

ساعت آغاز به کار مدارس

  • ساعت آغاز به کار مدارس اعلام شد

    ايسنا: ساعت شروع کلاس درس و نه آغاز فعالیت مدارس بارعایت ساعت مصوب در هر دوره تحصیلی، برای مقطع ابتدایی ۸ صبح و برای مقطع اول و دوم متوسطه ۷:۳۰ صبح است.
۱
بیشتر