زن نظامی مسمان

  • شکایت بانوی نظامی مسلمان از ارتش آمریکا

    ایرنا: «سیسیلیا والدووینوس» بانوی نظامی آمریکایی که در سال ۲۰۱۶ به دین اسلام گروید و حجاب را برگزید، قصد دارد به دلیل رفتارهای توهین آمیز مافوق و هم قطارانش، از ارتش آمریکا شکایت کند.
۱

بیشتر