زندیه

  • نسب زندیه ناصرالدین شاه!

    دکتر سعید میرسعیدی
    شاید کمتر شنیده باشیم که در رگ‌های ناصرالدین شاه قاجار خون زندیه هم جاری بوده است. واقعیت این است که چهارمین شاه قاجار از طرف مادر نسبی به زندیه می‌رساند.
۱

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر

بیشتر