زندان تهران

  • تشکیل کمیته بررسی فوت امیرحسین حاتمی

    میزان: همزمان با انتشار خبر فوت یک زندانی در زندان تهران، روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران نوشت که در حال حاضر کمیته‌ای برای بررسی موضوع فوت آقای حاتمی در زندان مستقر شده است.
۱

بیشتر