زاون

  • پرتره زندگی منتقد فقید

    زهرا نیازی کارگردان
    سعی کردم این مستند تنها یک پرتره از زنده‌یاد زاون قوکاسیان نباشد بلکه مخاطبان با دیدن آن به تماشای شهر اصفهان بنشینند. اگرچه نام زاون در عنوان آمده اما پرتره‌ای از یک شخصیت را که غالبا مرسوم است مدنظر نداشتم. می‌خواستم از انجام کار سینمایی و فرهنگی در این شهر آینه‌ای بسازم. هر شخصیت جریان‌ساز را باید در بستری که در آن رشد کرده واکاوی کرد.
۱

بیشتر