شماره روزنامه ۶۰۳۹
|

رشد کارکنان

رشد کارکنان

  • چه کنیم که دیگران رشد ما را ببینند؟

    مترجم: منا اختیاری
    در فرآیند رشد و تغییر ما، گذارهای هویتی‏‏‌مان اغلب نامرئی هستند، مگر اینکه خودمان دست‏‏‌ به ‏‏‌کار شویم و این امکان را برای دیگران فراهم کنیم که تغییراتمان را ببینند.
۱
بیشتر