رئیس جمهوری

  • رئیس جمهور مطلوب رهبر معظم انقلاب چه کسی است؟

    خبر آنلاین: سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: از قراین اینطور بر می آید که آقای رئیسی اولین کسی است که مطلوب و مورد قبول رهبری می باشد.
  • پیام های سفر روحانی به اروپا

    ایرنا: سفر رییس جمهوری به اتریش و سوئیس پیام آشکاری است هم از سوی ایران که تسلیم زیاده خواهی و هیاهوی آمریکا نخواهد شد و هم از سوی اروپا که براساس منافع و مصالح ملی خود رفتار می کند و نه خواسته های غیرمتعارف رئیس جمهور آمریکا.
۱

بیشتر