شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

دیپلماسی حمل و نقل

دیپلماسی حمل و نقل

  • موانع بازدارنده ترانزیت

    حسن صدیقی / رئیس کارگروه حمل‌ونقل بین‌المللی انجمن شرکت‌های ریل
    ضعف دیپلماسی حمل‌ونقل، مهم‌ترین موضوعی است که باعث ضعف فعالیت کشور در حوزه کریدوری شده زیرا دیپلماسی حمل‌ونقل ذیل دیپلماسی کلان کشور بوده و تا زمانی که دیپلماسی کارآمدی با کشورهای همسایه و همچنین با کشورهای موثر بر کریدور مانند قزاقستان و روسیه نداشته باشیم، نمی‌توانیم توقع تحول در این بخش را داشته باشیم.
۱
بیشتر