شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

درگذشت رضا داودنژاد

درگذشت رضا داودنژاد

  • پایان تلخ بازیگر خنده‌رو

    دنیای اقتصاد: بیمار بود، روند درمان طولانی شده بود و بیماری مزمنش هر بار شدت بیشتری پیدا می‌کرد اما هیچ کس تصور نمی‌کرد که این بیماری، ‌چهره جوان و همیشه خندان سینما و تلویزیون را چنین در جوانی‌ به کام مرگ بکشاند.
۱
بیشتر