شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

خودروهای انتظامی و امنیتی

خودروهای انتظامی و امنیتی

  • سود بازرگانی خودروهای انتظامی و امنیتی اعلام شد

    تسنیم: با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، سود بازرگانی واردات خودرو با کاربرد انتظامی و امنیتی یک‌درصد شد.با ابلاغ محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، سود بازرگانی هرگونه واردات خودرو که با تایید وزارت‌خانه‌های کشور و اطلاعات جهت کاربرد انتظامی و امنیتی استفاده می‌شود یک‌درصد خواهد بود.دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
۱
بیشتر