خلبانان افغانستان

  • خلبانان ارتش افغانستان استعفا کردند!

    ایسنا: رسانه‌های آمریکایی نوشتند، خلبانان افغان در سایه حمله طالبان برای هدف گیری و تسویه حساب با خلبانان جنگ افغانستان که زیر نظر آمریکا آموزش دیده‌اند، استعفای دسته جمعی خود را ارائه کردند.
۱

بیشتر