شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

خدمات فنی و مهندس

خدمات فنی و مهندس

  • بهره‌مندی روسیه از خدمات فنی و مهندسی نفت ایران

    رئیس شورای تجاری روسیه و ایران با بیان اینکه شرکت‌های نفت و گاز روسیه در حال همکاری با صنعت نفت ایران هستند، گفت: در حال انتقال فناوری به ایران برای استخراج در مناطق سخت‌‌‌‌‌گذر هستیم که امکان استخراج سخت است، همچنین ما نیز از خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در روسیه بهره‌‌‌‌‌مند شده‌‌‌‌‌ایم.
۱
بیشتر