شماره روزنامه ۶۰۳۹
|

حمل و نقل آنلاین

حمل و نقل آنلاین

  • اثر تورمی در کمین تاکسی‏‏‌های اینترنتی؟

    دنیای اقتصاد: کمتر از دو ماه از حذف گزینه «عجله دارم »در تاکسی‌‌‌های اینترنتی می‌‌‌گذرد که در آخرین هفته از اولین ماه سال جدید، اخباری درباره اعلام رسمی حذف سهمیه بنزین تاکسی‌‌‌های اینترنتی و نظارت سازمان تعزیرات بر گزینه «توقف در مسیر» و پیشنهاد کاهش کمیسیون منتشر شده است.
۱
بیشتر