حمله به کشتی انگلیسی

  • انگلیس ایران را متهم کرد!

    فارس: وزیر خارجه انگلیس با صحه گذاشتن بر ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی، ایران را متهم به دست داشتن در حمله به کشتی هدف قرار گرفته شده در دریای عمان دانست.
۱

بیشتر