حقوق پزشکان

  • حقوق پزشکان ۴۰ برابر شده است؟

    باشگاه خبرنگاران جوان: نایب رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات نماینده نیشابور در خصوص افزایش ۴۰ برابری حقوق پزشکان گفت: پزشکان مانند سایر کارکنان دولت حقوق می‌گیرند.
۱

بیشتر