حفارس

  • سهام های تأثیرگذار در بورس امروز

    اقتصادنیوز: بیشترین افزایش قیمت در معاملات امروز بورس برای نماد حفارس با ۴.۹۹ درصد و بیشترین کاهش قیمت هم برای نماد شسینا با ۴.۸۲ درصد بود.
۱

بیشتر