شماره روزنامه ۵۵۲۳
|

حجاب اسلامی

  • مانتو کوتاه در ایران ممنوع شد!

    ایرنا: ​دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: اولویت نخست کشور در بحث لباس مشاغل و لباس اجتماعی بانوان بویژه طراحی مانتو و تهیه چادر درجه یک است که برای هر دو نوع لباس پوشش زنان برنامه حمایتی جدی شروع شده است.
۱

بیشتر