جواز

  • جواز کسب در چه حالتی باطل می‌شود؟

    تسنیم: رئیس اتاق اصناف تهران نوشت: بیشترین تخلف و جرایم واحد های صنفی در واحد هایی صورت می گیرد که واحد صنفی خود را به افراد غیر اجاره داده اند.
۱

بیشتر