شماره روزنامه ۵۵۲۳
|

جالیزی

  • محدودیت صادرات محصولات جالیزی

    دنیای‌اقتصاد: معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی گفت: با وجود ارزآوری صادرات محصولات بخش کشاورزی در ایران، به علت آب‌بر بودن محصولات جالیزی برای کشت و صادرات آن، محدودیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد قربانی افزود: برای حمایت از خودکفایی در محصولات اساسی باید تولید محصولات جالیزی محدود شود و عوارض صادراتی این محصولات پرآب‌بر، افزایش یابد. بخش کشاورزی در ایران حدود ۱۰‌درصد از صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود که در این میان محصولات صیفی و جالیزی سهم زیادی از صادرات دارند.
۱

بیشتر