شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

توقیف محموله نفتی

توقیف محموله نفتی

  • فوری؛ ایران محموله نفتی آمریکا را توقیف کرد

    تسنیم: در پی تحریم‌‌های کشورهای غربی و به طور ویژه آمریکا که منجر به جلوگیری فروش دارو های مورد نیاز برای بیماران پروانه ای توسط یک شرکت سوئدی شده ایران محموله نفتی آمریکا را توقیف کرد.
۱
بیشتر