تور وینسلاند

  • خسارات سنگین اسرائیل به غزه

    مهر: هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در روند صلح خاورمیانه گفت: این نهاد جهانی مأمور برآورده کردن خسارات واردشده بر غزه در جریان درگیری‌های اخیر است.
۱

بیشتر