شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

تورم تولید کننده

تورم تولید کننده

  • اولین قطب‌نما از تورم۱۴۰۳

    دنیای اقتصاد: آمارهای تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بهمن ماه، به شکل غیررسمی از سوی سخنگوی دولت اعلام شد. این آمار حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بهمن ماه به ۲۸ درصد رسیده است. این رقم کمترین سطح از خرداد سال ۱۳۹۹ بوده است. تورم ماهانه تولیدکننده نیز در بهمن ماه ۱.۲ درصد بوده است. طبق آمارها سطح تورم مصرف‌کننده نیز در ماه‌های اخیر روندی کاهشی را طی کرده و به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه امسال رسیده است. با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده می‌توان انتظار داشت در صورت ادامه‌دار بودن کاهش نرخ…
  • تورم تولید در کف ۳.۵ ساله

    دنیای اقتصاد: تورم تولیدکننده که به «تورم پیش‌نگر» نیز معروف است در دی‌ماه به پایین‌ترین رقم در ۳.۵ سال اخیر رسیده است. سوالی که اکنون مطرح است این است که آیا این روند کاهشی در ماه‌های آینده در نرخ تورم مصرف‌کننده خود را نشان خواهد داد؟
۱
بیشتر