شماره روزنامه ۶۰۵۵
|

تنهایی شاغلان

تنهایی شاغلان

  • تنهایی شاغلان آمریکا

    مترجم: مهدی نیکوئی
    تعداد روزافزونی از آمریکایی‏‏‌ها با احساس عمیق تنهایی مواجهند و شیوه کار آنها که ارتباطات دیجیتال بیشتر و روابط شخصی کمتری دارد، این احساس تنهایی و انزوا را عمیق‏‏‌تر می‏‏‌کند. نیک اسکاردا، ۲۹ ساله دو شغل حمل‏‏‌ونقل و اداری را بر دوش می‏‏‌کشد تا از عهده هزینه‏‏‌های زندگی برآید. او پس از چند سال کار در حوزه حمل‏‏‌ونقل، یک دوست در آنجا پیدا کرده است. او در شغل اداری خود هم با همکارانش سلام و احوالپرسی می‏‏‌کند ولی هیچ یک را به خوبی نمی‏‏‌شناسد. می‏‏‌گوید: «یک نوع حس پوچی یا فقدان تعلق دارم.»
۱
بیشتر