شماره روزنامه ۶۰۳۶
|

تنش‌های سیاسی

تنش‌های سیاسی

  • گریز بورس از ریسک سیاسی

    دنیای‌اقتصاد- عاطفه چوپان: به‌نظر می‌رسد تنش‌های سیاسی مانند قبل بازار سرمایه را با هیجانات منفی مواجه نمی‌کند؛ چراکه در هفته گذشته بازار سرمایه توانست به سلامت از این ریسک بگذرد و اگرچه روندی منفی به خود گرفت اما ریزش‌های سنگین را تجربه نکرد.
۱
بیشتر