شماره روزنامه ۶۰۵۶
|

تعمیر گوشی

تعمیر گوشی

  • دشواری تعمیر گوشی‌های سامسونگ

    سيتنا: اگر فردی یک دستگاه سامسونگ را برای تعمیر به یک فروشگاه ببرد، این شرکت کره‌جنوبی فروشگاه را ملزم به ارسال نام، شماره تماس، شماره شناسایی دستگاه و ماهیت شکایت فرد از دستگاه می‌کند. قسمت بدتر ماجرا آن است که اگر تعمیرگاه متوجه شود‌ دستگاه کاربر با یک قطعه طرف ثالث یا قطعه‌ای که به شرکت سامسونگ تعلق ندارد، تعمیر شده، باید به سرعت قطعات دستگاه کاربر را جدا کند و به شرکت اطلاع دهد.
۱
بیشتر