شماره روزنامه ۶۰۱۷
|

تسهیلات کسب و کارها

تسهیلات کسب و کارها

  • رشد سهم خانوار از تسهیلات بانکی

    دنیای‌اقتصاد: از ابتدای فعالیت دولت، اعطای تسهیلات خرد در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گرفت. به موجب این موضوع، زیرساخت‌‌‌های زیادی برای تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات خرد به خانوارها ایجاد شد که از مهم‌ترین آنها ایجاد سیستم اعتبار‌سنجی مناسب و همچنین احراز هویت بود. حال تلاش‌‌‌های انجام شده در این راستا نشان می‌دهد که این فعالیت‌‌‌ها موثر بوده و رفته‌رفته سهم خانوار در دریافت تسهیلات به‌ویژه تسهیلات خرد درحال افزایش است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، سهم خانوار از تسهیلات بانکی به ۲۰.۱‌درصد رسیده…
۱
بیشتر