تراپی

  • فیلم| «دود تراپی» با شمع در تایلند!

    خبر آنلاین: «دود تراپی» روشی جدید است که در آن با استفاده از شمعی روشن و توخالی، برای تمیز کردن گوش از سموم اضافی و جرم و همچنین دیگر موارد برای سلامتی استفاده می شود.
۱

بیشتر