تخلیه اضطراری

  • تخلیه اضطراری روستای سید عباس شوش +فیلم

    خبر آنلاین: روستای سیدعباس شوش، یکی از صدها منطقه در معرض خطر سیل خوزستان است. به ساکنان این روستا هشدار تخلیه اضطراری داده شده‌است، اما آنها برای رسیدن به نزدیک‌ترین کمپ اسکان اضطراری مشکلاتی دارند. سیل خوزستان از هفته پیش تاکنون بخش زیادی از این استان را درگیر کرده است.
۱

بیشتر