شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

تحولات کسب و کار

تحولات کسب و کار

  • نوبت اصلاح قانون نظام‌صنفی

    دنیای اقتصاد: اصلاح قانون نظام صنفی درحالی در هفته پیش ‌رو به صحن علنی مجلس می‌رود که از آخرین تحولات این قانون ۱۰سال می‌گذرد. مطالبه اصناف برای به‌روزرسانی قانون مذکور به‌دلیل تحولات اخیر در فضای کسب‌وکار است.
۱
بیشتر