شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

تحرم تسلیحاتی

تحرم تسلیحاتی

  • هراس شدید تل آویو از تحریم تسلیحاتی

    ایرنا: رسانه های رژیم صهیونیستی به هراس شدید تل آویو از دومینو تحریم تسلیحاتی تل آویو از سوی کشورهای دیگر پس از اقدام انجام شده از سوی کانادا خبر دادند.
۱
بیشتر