شماره روزنامه ۶۰۳۹
|

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

  • تجزیه‏‏‏‌و‏‏‏‌تحلیل داده‌ها و نقش آن در معدن‌کاری هوشمند

    مژده درمنده - امید اصغری کارشناس‌ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تهران / عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
    تجزیه‌‌‌‌وتحلیل داده‌ها تغییرات عمده‌ای را در دنیای تجارت ایجاد‌ کرده‌است. شرکت‌ها از تجزیه‌‌‌‌وتحلیل داده‌ها سود می‌برند تا تاثیر مثبتی بر عملکرد، درآمدهای روبه‌‌‌‌رشد و کارآیی خود داشته باشند. بدون‌شک، یکی از حوزه‌هایی که پتانسیل زیادی در تجزیه‌‌‌‌وتحلیل داده‌ها دارد، صنعت معدن است.
۱
بیشتر