تابعیت ترکیه

  • روش عجیب ترکیه برای اعطای حق تابعیت

    تسنیم: موضوع اعطای تابعیت ترکیه در برابر پرداخت پول یا خرید ملک، به چالش مهمی تبدیل شده است. این سیاست در آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، با تصمیمات و اقدامات جدید همراه شده است.
۱

بیشتر