شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی

  • هزینه فوریت پزشکی در بیمه مسافرتی

    زمانی که برای خرید بیمه مسافرتی کانادا از طریق شرکت‌های معتبر اقدام می‌کنید. به‌دقت به اطلاعاتی که در داخل فرم‌ها برای شما ارائه‌شده است دقت کنید.
  • پوشش‌های جدید بیمه مسافرتی VIP شرکت بیمه آسماری

    دنیای اقتصاد: سرپرست معاونت بازاریابی و فروش بیمه آسماری، در خصوص کاهش حق بیمه مسافرتی گفت: پس از بررسی‌ و تحلیل‌های صورت گرفته در خصوص بیمه‌های مسافرتی، حق‌ بیمه مربوط به رشته بیمه مسافرتی مسافران خارج از کشور در بیمه آسماری کاهش یافت. وی در ادامه به جزئیات طرح نوین بیمه مسافرتی VIP و پوشش‌های جدید آن پرداخت.
۱
بیشتر