بلخ

  • تکذیب تعطیلی کنسول‌گری‌های ایران در بلخ و مزارشریف

    دنیای‌اقتصاد: کنسول‌گری‌های ایران در بلخ و مزار شریف تعطیل نشده بلکه تعداد نیروهای آنها کاهش یافته است. با توجه به انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی کنسول‌گری‌های ایران در بلخ و مزار شریف، «ایسنا» در پیگیری هایش از سفارت ایران در افغانستان اطلاع یافت که این کنسول‌گری‌ها بسته نشده بلکه متناسب با شرایط امنیتی تعداد نیروها کاهش یافته است. طبق اطلاعی که به‌دست آمده فعالیت‌ها در کنسول‌گری‌های ایران ادامه دارد و در صورتی که شرایط بهبود یابد فعالیت‌های عادی از سر گرفته می‌شود.
۱

بیشتر