بسط پول

  • کاهش ۸۰ درصدی در اعتبارات قاعده مند

    اقتصاد نیوز: در هفته اخیر بانک مرکزی تقریبا ۵ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها توزیع کرده که نسبت به هفته قبل ۸۰ درصد کاهش داشته است.
  • سه رکورد بسط پول در هفته گذشته

    اقتصاد نیوز: در هفته اخیر حجم اعتبارات بسط داده شده در بازار باز برابر با ۴۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان بوده که بیشترین بسط اعتبارات در مقایسه با هفته های سپری شده از سال جاری بوده است.
۱

بیشتر