برهه

  • بازگشت بوفون به تیم‌ملی

    دروازه‌بان با تجربه ایتالیا از تصمیم خود مبنی بر خداحافظی از تیم‌ملی منصرف شد. به گزارش «ایسنا» جان لوئیجی بوفون در این خصوص گفت: «من دراین برهه حساس که تیم‌ملی ایتالیا مرحله گذر از شکست و رسیدن به پیروزی را آغاز می‌کند، احساس مسوولیت می‌کنم. من قصد داشتم برنامه خودم را برای تعطیلات تنظیم کنم و شاید آسان‌ترین کار ممکن این بود که به تعطیلاتم ادامه دهم؛ ولی تیم‌ملی ایتالیا به من نیاز دارد و من جواب مثبت دادم و می‌خواهم تیم‌ملی کشورم را در این برهه کمک کنم. من این کار را به‌خاطر وفاداری و…
۱

بیشتر