شماره روزنامه ۵۹۹۴
|

بازار وام مسکن

بازار وام مسکن

  • رشد دوباره نرخ سود در بازار وام مسکن

    اقتصاد نیوز: موج جدید تقاضا در بازار وام مسکن دوباره قیمت ها از مرز ۱۰۴ هزار تومان فراتر رفته و نرخ سود را با ۲ واحد درصد افزایش در حالت معمول به ۲۴ درصد رسانید.
۱
بیشتر