بات

  • هشدار درباره گسترش فعالیت‌ بات‌نت‌های اینترنت اشیا

    مهر: مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری نسبت به گسترش فعالیت‌های بات‌نت‌های اینترنت اشیا (IoT)، هشدار داد. حدودا دو سال پس از اینکه بات‌نت اینترنت اشیا (IoT) میرای (Mirai)، اینترنت بخش زیادی از شرق آمریکا و مناطقی از اروپا را تحت تاثیر قرار داد، پژوهشگران Netscout دریافتند که مناطق و رویکردهای مورد هدف بات‌نت‌ها به‌طور قابل توجهی گسترش یافته است.
  • کشف پیچیده‌ترین بات‌نت دستگاه‌های اینترنت اشیا

    مهر: محققان امنیتی به تازگی پیچیده‌ترین بات‌نتی را کشف کرده‌اند که دستگاه‌های متصل به اینترنت اشیا را مبتلا می‌کند. این بات‌نت می‌تواند هر دستوری را در دستگاه مذکور انجام دهد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، کارشناسان امنیتی پیچیده‌ترین بات‌نتی را کشف کرده‌اند که تصور می‌شود هدف اصلی آن گجت‌های متصل به اینترنت اشیا است.
۱

بیشتر