اورژانس خدمات اجتماعی

  • حقوق ۱۰ میلیون تومانی برخی کودکان کار

    ايسنا: رئیس مرکز اورژانس خدمات اجتماعی یزد با بیان این‌که ساماندهی کودکار کار به عزمی جدی و همبستگی عمومی نیاز دارد، گفت: برطرف کردن ناامنی روانی و توجه به فاکتور بازی اولویت‌های جدی برای توانمندسازی اجتماعی کودکان کار و خیابانی است.
۱

بیشتر