شماره روزنامه ۶۰۵۵
|

انرژی های فسیلی

انرژی های فسیلی

  • گذار از انرژی‏‏‌های فسیلی

    دنیای‌اقتصاد: علی شعله، مشاور بین‌المللی اکتشافات معدنی، در سخنرانی کلیدی خود در «دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی» با اشاره به اینکه مسائل زیست‌محیطی چالش آینده جهان خواهد بود، گفت: دوره بازگشت بلایای طبیعی به‌طور فزاینده‌ای کوتاه‌‌‌تر شده و شدت آنها بیشتر خواهد شد و کشورها در جهت کم کردن آثار مخرب تغییرات اقلیمی با کاهش تولید گازهای گلخانه‌‌‌ای، سیاست‌‌‌های جدیدی (carbon tax) تدوین کرده‌اند و نیاز به استفاده از نفت تا سال ۲۰۵۰، یک‌سوم مقدار مصرف فعلی خواهد شد. به بیان این کارشناس، سیاست‌‌‌های‌ گذار…
۱
بیشتر