شماره روزنامه ۶۰۶۱
|

امنیت پرستاران

امنیت پرستاران

  • هزینه امنیت پرستاران، ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

    محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار در رابطه با اعلام اخذ یک قرارداد جدید توسط خانه پرستار گفت: طی قراردادی که خانه پرستار با یک شرکت حفاظتی و مراقبتی بسته است، امکان خرید و تجهیز هزار پرستار کشور به وسایل امنیتی و حفاظت شخصی شامل اسپری فلفل، شوکر و باتوم تلسکوپی فراهم شده است.
۱
بیشتر