شماره روزنامه ۶۰۵۵
|

الگوهای زبانی کوچک

الگوهای زبانی کوچک

  • تحول هوشمند زندگی روزمره با الگوهای زبانی کوچک

    درحالی‌که الگوهای زبانی بزرگ هوش مصنوعی در ماه‌های اخیر انقلاب بزرگی در بخش‌های مختلف از صنایع گرفته تا کسب‌وکارها ایجاد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که نقش‌آفرینی الگوهای زبانی کوچک هم رو به رشد و توسعه است. با پیشرفت فناوری، الگوهای کوچک زبانی نقشی اساسی در فراگیر کردن هوش مصنوعی ایفا می‌کنند و نوآوری را در بسیاری از بخش‌ها هدایت و دوره جدیدی از برنامه‌های کاربردی هوشمند را آغاز می‌کنند.
۱
بیشتر